cover
cover

Шинэ тендер

Сүүлд зарлагдсан тендерүүд
 • ХААГ-2014-XVIII.1.24

  arrow

  Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Ховд, Зэрэг сум/

  2014/08/19 - 2014/09/18

  |

  26 хоног үлдлээ

 • ХААГ-2014-XVII.1.1.204

  arrow

  Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/

  2014/08/06 - 2014/09/08

  |

  16 хоног үлдлээ

 • ХААГ-2014-VIII.2.1.12

  arrow

  Мэдээлэл шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээг алслагдсан орон нутагт хүргэх /Улсын хэмжээнд/

  2014/08/01 - 2014/09/01

  |

  9 хоног үлдлээ

Бүх тендер